Huisregels

Om u helderheid te verschaffen over onze werkwijze hebben wij enkele huisregels opgesteld. Deze huisregels gelden voor iedereen die de praktijk bezoekt. Wij stellen het op prijs wanneer u deze huisregels doorleest. Op de eerste plaats zijn deze huisregels bedoelt als richtlijn. Ook zijn ze bedoelt om duidelijkheid over onze werkwijze te verschaffen. Daarom is het belangrijk dat u goed op de hoogte bent van deze regels.

Afspraken

Wij werken uitsluitend op afspraak. Wanneer u een afspraak niet kunt nakomen, dient u dit uiterlijk 48 uur van tevoren te melden. Op die manier kunnen wij kijken of wij de verloren tijd nog kunnen opvullen met een andere behandeling. Zegt u de afspraak niet, of niet tijdig af, dan kan de gereserveerde tijd in rekening gebracht worden. De kosten hiervoor bedragen minimaal 25 euro per kwartier behandeltijd met een maximum tot 100% van de te declareren verrichtingen. Bij herhaaldelijk niet nakomen van afspraken zonder bericht, behouden wij ons het recht om u uit te schrijven als patiënt. Bij het te laat verschijnen op een afspraak riskeert u annulering als blijkt dat er onvoldoende tijd resteert om uw afspraak en/of behandeling in zijn geheel en volgens planning te voltooien. Probeert u minimaal 10 minuten voor tijd aanwezig te zijn.

Afspraakherinnering

Wij versturen afspraakherinneringen door middel van e-mail aan onze patiënten. Dit is een gratis extra service die wij verlenen en waar geen rechten aan kunnen worden ontleend. Mocht u onverhoopt geen herinnering van ons ontvangen dan betekent dit niet dat uw afspraak niet doorgaat. U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor het nakomen van uw afspraken.

Uw gegevens

Mochten uw persoonlijke gegevens veranderen (nieuw telefoonnummer, e-mailadres, huisadres), dan vragen wij u dit zo spoedig mogelijk aan ons door te geven, zodat wij het kunnen aanpassen in uw dossier. Dit geldt ook voor een verandering met betrekking tot uw zorgverzekering of uw gezondheid.

Gezondheidsvragenlijst

Wij zullen u altijd verzoeken om bij uw eerste bezoek een vragenlijst in te vullen met betrekking tot uw gezondheid en medicijngebruik. Het is van (levens)belang dat u dit volledig en naar waarheid invult om complicaties te voorkomen.

Uw eigendommen

Waak zelf over uw eigendommen. Tandartsenpraktijk De Haven is niet aansprakelijk voor eventuele schade, diefstal of verlies van uw eigendommen. Wij adviseren u om uw eigendommen niet onbeheerd achter te laten en uw jassen, tassen en dergelijke mee te nemen naar de behandelkamer.

Mobiele telefoons

Wij vinden het niet prettig als u belt in onze wachtkamer, dit kan andere patiënten of onze receptioniste storen. Wij verzoeken u vriendelijk om de beltoon van uw mobiele telefoon uit te zetten tijdens behandelingen.

Honden

Honden zijn niet toegestaan in onze praktijk met uitzondering van hulphonden.

Betalingen

Wij bieden u verschillende betaalopties:

  • U kunt de factuur direct na de behandeling voldoen door middel van een pin betaling, waarna u eventueel de factuur zelf kan declareren of,
  • Wij zenden de factuur via Payt, ons factureringsbedrijf.

Privacy en geheimhoudingsplicht

Wij zijn gebonden aan het beroepsgeheim of geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij geen informatie over u mogen verstrekken aan personen of instanties die niet bij de behandeling betrokken zijn. Alle noodzakelijke gegevens voor een behandeling van een patiënt worden geregistreerd en bewaard conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wij zijn niet verbonden aan het Landelijk Elektronisch patiëntendossier (EPD).
Patiënten informatie wordt niet aan derden doorgestuurd of verteld zonder overleg met de behandelaar en met medeweten van de patiënt.

ANTSecuremail

Om persoonsgegevens veilig te kunnen versturen per mail maken wij gebruik van ANTSecuremail.
ANTSecuremail verzorgt een veilige gegevensoverdracht waarbij de gegevens altijd versleuteld zijn, in tegenstelling tot reguliere e-mail die onveilig kan zijn.

Maak een afspraak voor een controle